Ana Sayfa Belediyemiz Yönetim Sistemleri Politikamız

Yönetim Sistemleri Politikamız
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak; misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte,

• Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,
• Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
• Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz çevresel etkilerini, kirletmeyi ve kaza risklerini önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirip halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tehlikeleri tanımlamak ve riskleri hesaplamak ve bu risklere uygun tedbirler almak yoluyla, tehlikelerin etkisini en aza indirecek yöntem ve teknolojileri uygulamak,
• Tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişebilirliğini sağlayarak risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almak,
• Güler yüzlü hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla paydaşlarımızın istek ve şikâyetlerine kısa sürede etkin çözümler üretmek,
• İç kaynaklı ve dış kaynaklı tüm faaliyetlerimiz ile ilgili riskleri belirleyip sınıflandırmak, bu risklerle ilgili tedbirleri alıp fırsatları belirleyerek hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak,
• İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi ile sistemlerin iyileştirilerek doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek, sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek,
• İç ve dış paydaşlarımızda yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı artırarak yasal şartlar çerçevesinde ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 50001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmek,

Temel Politikamızdır.

 

06/05/2019
Osman ZOLAN
Büyükşehir Belediye Başkanı

 
+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr