Ana Sayfa Projelerimiz Otobüs Terminali Denizli Yeni Terminaline Kavuşuyor

Denizli Yeni Terminaline Kavuşuyor

Yeni terminal kompleksinin yapımı, 29 Temmuz’da düzenlenecek ihalenin ardından 5 gün içinde yer teslimi sonrası başlıyor. İhale öncesi otogar yapılacak alan, teslime hazır hale getirildi.

   Denizli Belediyesi, Denizli’nin yeni terminal kompleksi yapımı için ihale düzenliyor. Yeni terminal kompleksi, 29 Temmuz’da düzenlenecek ihalenin ardından 5 gün içinde yer teslimi sonrası yapımına başlanacak.
  
Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi İnşaatı yapımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
  
Terminal Kompleksi, eski otogarın bulunduğu 32000 metrekare alana 110000 metrekare metrekare katlı olarak inşa edilecek. Terminal, yer tesliminin ardından 600 iş günü takvimi süresinde tamamlanıp hizmete sunulacak. Terminal ihalesi ise 29 Temmuz 2011/Cuma günü saat 14:30’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerindeki Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda yapılacak. 
  
Terminal kompleksi ihalesiyle ilgili bilgiler ise şöyle:
  
 a)niteliği, türü ve miktarı: 32.000,00 m2 parsel üzerine 110.000,00 m2 katlı terminal inşaatıdır. b) Yapılacağı yer: Topraklık Mahallesi Turan Güneş Caddesi-İzmir Bulvarı kesimi Merkez/DENİZLİ c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 600 (altıyüz) takvim günüdür.
   
İhalenin, a) Yapılacağı yer: Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Merkez/Denizli, b) Tarihi ve saati: 29.07.2011 - 14:30,
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler, a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, b) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, g) İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
   
Bu arada ihale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine yüzde 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
   
Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi ihalesi konusunda daha fazla bilgi almak isteyenler belediyeden yetkililere ulaşabilir yada Denizli Belediyesi’nin resmi internet adresi, ‘www.denizli.bel.tr’den detayları öğrenebilir. 


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr