ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
24.9.2021 25.10.2021
13.9.2021
526 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 260 ada, 164 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20035442 ve UİP-20422515 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2021 tarihli ve 526 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
8.10.2021 8.11.2021
13.9.2021
528 Sayılı Karar
Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, sanayi alanları ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20950151, UİP-20775088 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı
8.10.2021 8.11.2021
13.9.2021
529 Sayılı Karar
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 08.07.2021 tarihli ve 2021/706 sayılı yazısı doğrultusunda; Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile birleştirilen 69 hektarlık sanayi alanlarının, organize sanayi bölgesine dâhil edilmesi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20174027 plan işlem numaralarıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr