ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
8.5.2020 8.6.2020
2019-09-16
511 Sayılı Karar
Serinhisar Belediyesi tarafından İller Bankası Anonim Şirketi İzmir Bölge Müdürlüğü’ne hazırlatılan Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Yüreğil Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-39117 Plan İşlem Numaralı,1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/09/2019 tarih ve 511 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
11.5.2020 9.6.2020
2020-03-16
216 Sayılı Karar
Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 73 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-3821,26 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2020 tarihli 216 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
11.5.2020 9.6.2020
2020-03-16
219 Sayılı Karar
Merkezefendi Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4895 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20121418 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2020 tarihli 219 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
12.5.2020 10.6.2020
2020-03-16
220 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale İlçesi, tapunun Pelitlibağ Mahallesi, 18L-III, 18L-IV paftalar, 2371 ada, 6 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20574471 UİP:20105508 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2020 tarih ve 220 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr