ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
14.1.2021 15.2.2021
16.11.2020
549 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Saraylar Mahallesi, 258 ada, 300 no.lu parsel ve 146 ada, 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20307851 UİP-20457269 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/11/2020 tarihli ve 549 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr