ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
25.4.2022 25.5.2022
18.4.2022
229 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 899 ada, 7-8 no.lu parseller ile Pınaryazı Mahallesi, 106 ada, 1 no.lu parselin kuzeydoğusunda kalan alan ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20262670 ve UİP-20935915 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
26.4.2022 26.5.2022
18.4.2022
215 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, 436 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20570161 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
26.4.2022 26.5.2022
18.4.2022
227 Sayılı Karar
Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Güney Mahallesi, 254 ada, 4 no.lu parsel, 305 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 no.lu parseller ve 306 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20276478 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
27.4.2022 27.5.2022
18.4.2022
232 Sayılı Karar
Güney ilçesi, Yeni Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 349 ada, 1 parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20056860 ve NİP-20237897 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarihli ve 232 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr