ASKIDA BULUNAN 18. MADDE UYGULAMALARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PARSELASYON PLANI
27.9.2022 27.10.2022
1.9.2022
1241 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 246, 251, 254, 255, 287, 294, 295, 296, 300, 301, 304, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 714, 937, 1153, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 2093, 2094, 2266, 2267, 2289, 2290, 2300, 2301, 2482, 2483, 2484 no.lu parseller ve 564 ada 11, 12 no.lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan parselasyon planı, Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 01/09/2022 tarih ve 1241 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr