Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

 


GÖREV TANIMI

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Belediyenin yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek,
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak,
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını
gerektirecek bir duruma rastlanıldığında Başkanlık Makamına bildirmek,
g) Belediye tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,
ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini
belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini
değerlendirmek,
h) Belediye Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr