Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Niyazi TÜRLÜ
Ulaşım Dairesi Başkanı
 
 
GÖREV TANIMI
1) Trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli kararları almak,
2) Ulaşım ana planı yapmak, yaptırmak veya uygulamasına yönelik kararlar almak,
3) Kara, hava, demiryolu ve teleferik üzerinde işletilen, her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile ilgili kararlar almak ve uygulamak veya uygulatmak,
4) Açık/kapalı otoparklar, yol kenarı cep otoparkları ile ilgili her türlü kararları almak,
uygulamak veya uygulatmak,
5) Ulaşım, toplu taşıma ve trafikle ilgili mevzuatların gerektirdiği ve belediyenin yetkili
olduğu konularda plan, proje ve uygulamalara yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
6) Araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek, hız limitlerini
belirlemek,
7) Geçiş yolu izin belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
8) TEDES ile ilgili gerekli kararlar almak, sistemi kurmak / kurdurmak veya işletmek /
işlettirmek,
9) Trafik eğitim parkları yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
10) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki cadde, bulvar, otopark vb. sorumluluk
alanlarının belirlenmesine yönelik kararla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
11) Otoparkların ve toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerine yönelik kararla ilgili iş ve
işlemleri yapmak,
12) Toplu taşıma araçlarının çalışma ruhsatlarını vermek,
13) Yük nakli araçlarının çalışma ruhsatlarını vermek,
14) Toplu taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
15) Belediye hizmet araçları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
16) Görev alanına giren konularda planlı denetimler yapmak,
17) Trafik güvenliğinin gerektirdiği yatay ve düşey işaretlemeleri yapmak, yaptırmak ve
işlerliğini sağlamak veya sağlatmak,
18) Trafik güvenliğinin gerektirdiği trafik akışı programları yapmak veya yaptırmak,
19) Yaya ve araçlar için alt geçit / üst geçit veya köprülü kavşak planlaması yapmak veya
yaptırmak,
20) Toplu taşımaya yönelik durak montajı, tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
21) Otogar ve semt garajları ile ilgili planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
22) Açık/kapalı otoparklar veya yol kenarı cep otoparkları yapmak veya yaptırmak,
23) Otogara giriş-çıkış yapan araçların takip, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak,
24) Otogar mevcut otoparklarını işletmek veya işlettirmek,
25) Otogarın temizlik, güvenlik ve işletmeye yönelik diğer iş ve işlemlerini yapmak,
26) Otogarda mevcut işletmelerin ortak kullanım alanlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
27) Otogardaki toplu taşıma araçlarının indirme, bindirme ve bekleme yapacakları yerleri
belirlemek ve buna uygun çalışmalarını sağlamak,
28) Otogardan hareket eden şehirlerarası ve şehiriçi otobüs ve minibüslerin çalışma, zaman
ve ücret tarifelerinin kontrollerini yapmak ve bu tarifelere uygun çalışmalarını takip etmek,
29) Peron tahsis belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
30) Otogar Yönetmeliği’nin uygulanmasının takip etmek,
31) Yetki belgesinin alınması veya süresi dolduğunda yenilenmesi ilgili işlemler yapmak,
32) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.