Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Hüdaverdi OTAKLI
Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı


 
GÖREV TANIMI
a) Belediye sınırları içerisinde bulunan öğrencilere eğitim desteği vermek, b) Bilgi evlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak,

c) Belediye tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, dinleti vb. tüm kültürel faaliyetler ile yerel, ulusal ve uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak veya yaptırmak,

ç) Stratejik planla belirlenen kent ve kurum kültürünün oluşturulmasını ve buna ilişkin faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Belediye bünyesinde yürütülecek tiyatro faaliyetlerini ve eğitimlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Vatandaşların kendilerini geliştirmesi ve zamanlarını değerlendirmesi için kütüphane ve müze açmak,

f) Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal etkinlikler, derlemeler, sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

g) Belediyeye ait kültürel amaçlı salonların çeşitli etkinlikler için kullanılmasını sağlamak, gelen talebe göre kiralanması işlemlerini takip etmek,

ğ) Belediye Konservatuarı’nın çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

h) Belediyenin düzenlediği etkinliklerde konservatuar sanatçılarından oluşan konserler düzenlemek,

ı) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde organize etmek,

i) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.