İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-05-30
2018-06-28
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07/05/2018 tarih ve 2018-04/13 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy İlçesi Tekke Mahallesi 121 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Jeotermal Enerji Santrali (JES) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP: 32997 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 23/05/2018 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2018-06-01
2018-06-30
2018-01-15
67 Sayılı Karar
• Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planının; N22B08C-12B-12C-13A-13B-13D-14A-14B-14C paftaları, yaklaşık 595 ha alanı kapsayan revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır. Mevcut nazım imar planı; 14/06/2014 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile mevcut nazım imar planı gösterim teknikleri 14/06/2014 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ ne ve gösterim tekniklerine uygun hale getirilmiştir.
2018-06-01
2018-06-30
2017-10-17
1118 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-28591 Plan İşlem Numaralı, Yazır Mahallesi' ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne göre yeniden düzenlenmiştir.