İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-11-27
2017-12-26
2017-11-15
1261 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Oğuz Mahallesi, 1900-1919-1930-1931 nolu parsellerde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29587 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-29588 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2017 tarih 1261 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-11-27
2017-12-26
2017-11-15
1260 Sayılı Karar
Halil HALATÇI'nın, Denizli İli, Çal İlçesi, Hüseyinler Mahallesi, 131 ada 1 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3112,8 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/11/2017 tarih ve 1260 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-11-27
2017-12-26
2017-11-13
1215 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan ve Kale Mahallesi sınırları içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda; "Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar", şeklinde belirtilen bölgede kalan ve tapuda Kale Mahallesi, 150, 151 ve 186 adalarda bulunan muhtelif parsellere yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,111 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/11/2017 tarih 1215 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-11-28
2017-12-27
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 27/10/2017 tarih ve 2017-14/18 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi 241 ve 621 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Sanayi Alanı (Jeotermal Kuyu ve Jeotermal Kaynaklı Karbondioksit Geri Dönüşüm Tesisi ve Üretim Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 14/11/2017 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2017-11-30
2017-12-29
2017-11-13
1213 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Garipköy Mahallesi, 5905 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-17330,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/11/2017 tarih ve 1213 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-11-30
2017-12-29
2017-11-15
1253 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Üzerlik Mahallesi, 592 parsel ve çevresi ile Çeltikçi Mahallesi 254 parsel ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-29554 ve UİP-29555 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2017 tarih ve 1253 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-12-08
2018-01-08
2017-11-15
1271 Sayılı Karar
Kibaroğlu Mühendislik Gayrimenkul İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Yazlıcalı Enerji Ticaret Ltd. Şti. ve CMC Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kocadere Mahallesi, Ümmetçe mevkii, M22-B-11-D pafta, 177 ada 3-4-5 parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-29627 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/11/2017 tarih ve 1271 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.