İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-07-23
2019-08-21
2019-07-16
380 Sayılı Karar
Çameli Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, mülkiyeti Çameli Belediyesi' ne ait, tapunun Denizli İli, Çameli İlçesi, Cumaalanı Mahallesi, Uzundere Mevkii, N22c08c3 pafta, 281 ada 8 ve 10 nolu parsellerle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-38437, UİP-38438 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır.
2019-07-23
2019-08-21
2019-07-16
374 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine; Denizli İli, Çivril İlçesi, Gümüşsu Mahallesi, 164 ada 4 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-38423 ve UİP-2905,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/07/2019 tarih ve 374 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-24
2019-08-22
2019-07-16
363 Sayılı Karar
Mehmet ESİN' in tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi, 129 ada 64 nolu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,170 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2019-07-25
2019-08-23
2019-07-16
365 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisindeki 29 Ekim Bulvarı'nın Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-886,453 Plan işlem Numaralı,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2019-07-25
2019-08-23
2019-07-16
367 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi ve Muratdede Mahallesi sınırları içerisindeki 29 Ekim Bulvarı'nın Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-886,454 Plan işlem Numaralı,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2019-07-29
2019-08-27
2019-06-26
148976 Sayılı Karar
Pamukkale ilçesi, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi, Karahayıt Mahallesi, 229 ada 3 nolu, 232 ada 2 ve 5 nolu parsellerde trafo amaçlı hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-15218,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesinin 1 fıkrasının (c) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 26/06/2019 tarihli ve 148976 sayılı Olurları ile onaylanmıştır.