İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-15
76 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 5469 ada 4 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,129 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/01/2018 tarihli ve 76 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
104 Sayılı Karar
Güney Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli İli, Güney İlçesi, Tilkilik Mahallesi, 150 ada 95 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-8896,6 ve UİP-11730,12 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarihli ve 104 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
112 Sayılı Karar
Denizli İli Kale İlçesi, Demirciler Mahallesi, 180 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-17644,1 ve UİP-17645,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarihli ve 112 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
122 Sayılı Karar
Denizli İli, tapuda Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada, 129-130-132 nolu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-30213 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarihli ve 122 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-24
2018-01-15
69 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-30588 Plan İşlem Numaralı, Kumafşarı Mahallesi' ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne göre yeniden düzenlenmiştir.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
115 Sayılı Karar
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı' nın talebi üzerine, Denizli ili, Serinhisar İlçesi, Yatağan Mahallesi, 503 ada 23 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-30662 ve UİP-2408,5 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarih ve 115 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-24
2018-01-16
101 Sayılı Karar
Çameli Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-30612 Plan İşlem Numaralı,Çameli İlçesi' ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne göre yeniden düzenlenmiştir.
2018-01-26
2018-02-24
2018-01-16
119 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı' nın, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü' ne ait Yukarı Mahalle 64 ada 3-4 parseller ve Acıpayam Belediyesi' nin hissedarı olduğu Yeni Mahalle 327 ada 2-3-12 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,25 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
109 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Honaz Mahallesi, M22B21C1C pafta, 327 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-18846,16 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarihli ve 109 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
120 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Menteşe ve Honaz Mahallelerinde M22B21C,M22B22D pafta, 1098 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-30193 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2018 tarihli ve 120 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
116 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi, 227 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,131 ve UİP-886,334 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/01/2018 tarih ve 116 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
110 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 184 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,114 ve UİP-759,544 plan işlem numaralı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/01/2018 tarih ve 110 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-16
113 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 324 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanı ve Karahasanlı Mahallesi, 406 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,132 ve UİP-886,335 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/01/2018 tarih ve 113 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-15
77 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,130 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/01/2018 tarih ve 77 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-15
77 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,130 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğininBüyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/01/2018 tarih ve 77 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-24
2018-01-16
102 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Tutluca Mahallesi ile ilgili 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın
2018-01-26
2018-02-26
2018-01-15
74 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Çivril İlçesi, Haydan Mahallesi, 1109 ada, 106 parselin güneyinde bulunan alanla ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-1158,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/01/2018 tarih ve 74 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-01-26
2018-02-26
2017-08-14
847 Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, Hançalar Mahallesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28108 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2017 tarih ve 847 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-02-01
2018-03-02
1900-01-01
Sayılı Karar
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15/12/2017 tarih ve 7393 sayılı kararı ile uygun görülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28/09/2017 tarih ve 2017-13/02 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Buldan İlçesi Yenicekent Mahallesi 101 ada 82 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 24/01/2018 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2018-02-02
2018-03-05
2017-10-16
1072 Sayılı Karar
Serinhisar Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Yatağan Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29102 plan işlem numarası ile kayıtlı,, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2017 tarih ve 1072 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.