İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-09-26
2018-10-25
2018-09-17
888 Sayılı Karar
Akça Taş ve Kum Ocakları Madencilik Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 194 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İÇDP-1307,8 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/09/2018 tarih ve 888 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-09-27
2018-10-26
2018-09-17
893 Sayılı Karar
Güney İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi, L22D06C-L22D06D pafta, 464 ada 14 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34747 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/09/2018 tarih ve 893 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-09-27
2018-10-26
2018-09-17
868 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 6560 ada 1 nolu parsel, 6561 ada 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İÇDP-1307,7 Plan İşlem Numaralı, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/09/2018 tarih ve 868 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-09-27
2018-10-26
2017-09-18
865 Sayılı Karar
DENİZLİ İLİ, PAMUKKALE İLÇESİ, IRLIGANLI MAHALLESİ, M22A14B4A PAFTA İLE İLGİLİ,(PİN:NİP-30194,1) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
2018-09-28
2018-10-30
2018-09-17
864 Sayılı Karar
Tavas İlçesi, Uzunpınar (Pınarlar) Mahallesi, Burunbaşı Mevkii, M22D22D pafta, 5369 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı.
2018-10-22
2018-11-20
2018-10-15
947 Sayılı Karar
Köksal-İbrahim AKBIYIK vekili Aytaç ATİLLA' nın, tapunun Merkezefendi İlçesi, Künarlar Mahallesi, Armutluk Mevkii, 17 L-III pafta, 1694 ada 9 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,156 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-10-23
2018-11-21
2018-10-15
964 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi, 50 ada 4 no.lu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-35176 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/10/2018 tarih 964 sayılı kararıyla onaylanmıştır.