İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-03-29
2017-05-01
2017-03-14
303 Sayılı Karar
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve DESKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 126 ada 1 ve 56 nolu parseller ile 218 ada 1 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25181 ve UİP-25182 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2017 tarih 303 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 Ölçekli Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-04-04
2017-05-04
2017-03-13
269 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, 332 ada 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,109 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2017-04-04
2017-05-03
2017-04-15
318 Sayılı Karar
Honaz Belediye Başkanlığı’ nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Honaz İlçesi, Kızılyer Mahallesi,1 ada, 363 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/03//2017 tarih ve 318 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.
2017-04-24
2017-05-24
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 109 ada, 23 ve 24 numaralı parsellere ilişkin "Jeotermal Enerji Santrali Alanı" amaçlı hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-25768 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 28/02/2017 tarih ve 2017-03/14 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca 14/03/2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
2017-04-25
2017-05-24
2017-04-18
408 Sayılı Karar
BOZKURT İLİ, BAKLANKUYUCAK MAH. AARMUTLUÖZ MEVKİ, 110 ADA 429 VE 430 PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
385 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi, 5-18 pafta, 4710 ve 3129 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,22 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
390 Sayılı Karar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün talebi üzerine; tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 399 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-866,258 – NİP:1014,112 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
389 Sayılı Karar
Balres Elektrik Üretim A.Ş’ nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, tapunun M22A-20C-1 M22A-20C-2, M22A-20B-3 nolu paftaları, 202 ada 1 nolu parselde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25803 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
384 Sayılı Karar
Emin ÖZDENER’in, tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan Mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih 384 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-19
411 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 31.25.A pafta, 761 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,21 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-795,29 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/04/2017 tarih 411 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
405 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2017 tarih 405 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-28
2017-05-29
2017-04-18
381 Sayılı Karar
Kaya Emlak Tarım Gıda İnşaat Kömür Canlı Havyan Nakliye ve Lokanta San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, Denizli İli, Buldan İlçesi, Bozalan Mahallesi, tapunun L21C-12c no'lu paftası, 617 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-15962,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-3821,11 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih 381 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.