İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-11-28
2018-12-27
2018-11-19
1042 Sayılı Karar
Akça Taş ve Kum Ocakları Madencilik Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 194 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35628 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/11/2018 tarih ve 1042 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-11-28
2018-12-27
2018-11-19
1041 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi, 52 ada 6-7 no.lu parseller ile 53 ada 16 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26905,2 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/11/2018 tarih 1041 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-11-28
2018-12-27
2018-11-19
1025 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, M22A21B3C pafta, 486 ada 1,2 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,158 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/11/2018 tarih 1025 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-12-03
2019-01-02
2018-11-19
1039 Sayılı Karar
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, L23A20C-L23A25A-L23A25B paftalarında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/11/2018 tarih ve 1039 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-12-03
2019-01-02
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28/09/2018 tarih ve 2018-7/8 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Buldan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 705 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Ticaret Alanı, Akaryakıt ve LPG Alanı amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 28/11/2018 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2018-12-03
2019-01-01
2018-11-19
1029 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Siteler Mahallesi ve İncilipınar Mahallesi sınırları içerisindeki Ulus Caddesi'nin Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,597 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-12-03
2019-01-01
2018-11-19
1031 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi sınırları içerisindeki Çamlık Caddesi'nin Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,599 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-12-03
2019-01-01
2018-11-19
1033 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisindeki Hüseyin Yılmaz Caddesi'nin Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,598 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-12-03
2019-01-01
2018-11-19
1035 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi sınırı içerisindeki Fakülte Caddesi'nin Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,595 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-12-03
2019-01-01
2018-11-19
1037 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi sınırı içerisindeki Kınıklı Caddesi'nin Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,596 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2018-12-04
2019-01-02
2018-11-20
1077 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C pafta, 195 ve 196 nolu adalar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,130 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/11/2018 tarih 1077 sayılı kararıyla onaylanmıştır.