İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-01-23
2019-02-21
2019-01-15
640 Sayılı Karar
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, 726 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 15/01/2019 tarih ve 640 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmıştır.
2019-01-25
2019-02-23
2019-01-25
Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Bekilli ilçesi, Sırıklı Mahallesi, 103 ada 56 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-36399, UİP-36400 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/01/2019 tarihli ve 43 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.