İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-09-25
2017-10-24
2017-09-19
991 Sayılı Karar
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.' nin, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2B paftada yer alan Park Alanı' nda Trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,297 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2017 tarih ve 991 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır
2017-09-26
2017-10-25
2017-09-18
962 Sayılı Karar
Ali İhsan DALKILIÇ ve Fadim DALKILIÇ’ın, tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, Nebidede Mevkii, 5549 ada 11 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,123 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2017 tarih 962 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-26
2017-10-25
2017-09-19
987 Sayılı Karar
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B20C4D pafta, 290 adanın doğusundaki ağaçlandırılacak alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,296 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2017 tarih 987 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-26
2017-10-25
2017-09-18
958 Sayılı Karar
ADM Elektrik Dağıtım A. Ş.' nin, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, M21b25b2a paftada yer alan Park Alanı' nda Trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,295 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2017 tarih 958 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-26
2017-10-25
2017-09-19
990 Sayılı Karar
SOLARANA Enerji Limited Şirketi'nin Denizli İli, Çal İlçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3641 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28598 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/09/2017 tarih ve 990 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-09-26
2017-10-25
2017-09-19
988 Sayılı Karar
SOLARANA Enerji Limited Şirketi'nin Denizli İli, Çal İlçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3620 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28597 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/09/2017 tarih ve 988 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-27
2017-10-26
2017-09-18
964 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, Bozyer Mevkii, M21B15AB pafta, 565, 566 ve 567 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-28604 PİN Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18/09/2017 tarih ve 964 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
953 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kadılar Mahallesi, Abaşlar Mevkii, 131 ada, 6 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,122 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18/09/2017 tarih ve 964 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-07-18
750 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan 2 adet trafo alanı ile ilgili1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-19
989 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, Alankavağı Mevkii, M21a.22a.1b pafta, 5539 ada, 11 nolu parsel ile ilgili, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
972 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, Sivrice Mevkii, 380 ve 381 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-28603 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 18/09/2017 tarih ve 972 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-19
985 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26905 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih 643 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/09/2017 tarih 985 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
959 Sayılı Karar
DSİ 212. Şube Müdürlüğü' nün talebi üzerine, Serinhisar İlçesi merkez yerleşim yeri ve arazilerinin, yan derelerin taşkın zararından korunması amacıyla İlçe merkezi içinden geçen Hamamçeşmesi deresine ait taşkın kanalları güzergahı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10883,6 ve UİP-1134,24 plan işlem numaralarıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2017 tarih ve 959 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
955 Sayılı Karar
Bayram KATRANCI' nın, tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mahallesi, M22a11a3 pafta, 206 ada 10 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-28590 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı,Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2017 tarih 955 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
974 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy Mahallesi, 7942 ada 3 parsel ve çevresi ile Kumkısık Mahallesi 219 ada 7 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İÇDP-1307,5 plan işlem numaralı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/09/2017 tarih ve 974 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-09-28
2017-10-27
2017-09-18
966 Sayılı Karar
Çardak İlçesi, Hayriye Mahallesi, 170 ada 101 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-28605 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
984 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Fatih Mahallesi,M222A23D1C pafta, 462 adanın güneydoğusunda bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
984 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, M22A22A3C pafta, 4076 adanın doğusunda bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
984 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi,M22A22A3B pafta, 6382 ada 1 nolu parselin batısında bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
984 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İLçesi, Karaman Mahallesi, M22A22D2D pafta, 3416 adanın doğusunda bulunan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
1001 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi, 408 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2017-09-29
2017-10-30
2017-09-19
1006 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, M22A21C ve M22A21Dpafta, 5981 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2017-10-05
2017-11-03
2017-07-18
757 Sayılı Karar
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İlimiz Çal-Bekilli Yolunun üzerinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nce revize edilen kamulaştırma planının, Çal İlçe Merkezinin imarlı kesimlerine denk gelen kısımları ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3112,7 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2017 tarih ve 757 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-10-05
2017-11-03
2017-08-15
864 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 7778 ada 1 parsel ve çevresi ile 1129 parselin batısında bulunan alanla ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,108 ve UİP-759,476 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 864 sayılı kararıyla onaylanmıştır
2017-10-05
2017-11-03
2017-09-19
986 Sayılı Karar
KARSER Enerji Üretim Ticaret A.Ş.'nin Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi, 106 ada 174 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-28596 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/09/2017 tarih ve 986 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-10-11
2017-11-09
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 18/08/2017 tarih ve 2017-12/07 sayılı kararı doğrultusunda Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Bölmekaya sınırları içinde kalan 884-885 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 04/10/2017 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.