İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-05-29
2019-06-27
2019-05-20
225 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, Alikurt Mahallesi, 222 ada 7 nolu parsel ile ilgili NİP-37915 / UİP-24363,2 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2019-05-30
2019-06-28
2019-05-20
231 Sayılı Karar
Deski Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 6710 ada 4 nolu, 6012 ada 3 nolu ve 6014 ada 1 nolu parseller ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,162 UİP-886,440 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/05/2019 tarih 231 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-05-30
2019-06-28
2019-05-20
242 Sayılı Karar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın talebi üzerine, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi, 241 ada içerisindeki trafo yeri değişikliği ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-15563,6 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/05/2019 tarih 242 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-05-30
2019-06-28
2019-05-20
248 Sayılı Karar
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3170 ada 1 nolu parselde Trafo Alanı belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,610 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/05/2019 tarih 248 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-21
268 Sayılı Karar
Denizli İli, kent bütününde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı, “1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı” Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/11/2018 tarihli ve 1078 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup itirazlar ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/05/2019 tarihli ve 368 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-20
247 Sayılı Karar
Çal İlçesi, Mahmutgazi Mahallesi, 1709-1710 parsellere ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-37935 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-20
245 Sayılı Karar
Abdullah CİHAN'ın; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, M21B15B1 pafta, 250 ada 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-37932,1 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/05/2019 tarih ve 245 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-20
240 Sayılı Karar
Denizli İli, Güney İlçesi, Eziler Mahallesi, 296 ada 4 nolu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-37941,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 20/05/2019 tarih ve 240 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-20
228 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, 7105-7045 sokakları kesişiminde başlayıp Kuzgun Deresine mansaplanan Dikilitaş Deresi için hazırlanan dere ıslah projesine istinaden 165 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,165 ve UİP-886,443 plan işlem numaralarıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2019-05-31
2019-07-01
2019-05-20
226 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 1032 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1014,163 ve UİP-886,441 plan işlem numaralarıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 226 sayılı kararı ile onaylanmıştır.