İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-05-29
2017-06-28
2017-05-15
485 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A pafta, 954 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26369 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/05/2017 tarih ve 485 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-05-29
2017-06-28
2017-05-15
484 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22B17A pafta, 1015 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26368 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/05/2017 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-05-29
2017-06-28
2017-05-16
521 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi, tapunun M21B20CD pafta, 119 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,115 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/05/2017 tarih ve 521 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-05-29
2017-06-28
2017-05-16
518 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 506 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP:1014,114 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 16/05/2016 tarih ve 518 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-05-30
2017-06-29
2017-05-15
486 Sayılı Karar
Denko Uluslararası Nakliye Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait; Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi (tapuda Çömleksaz Mahallesi), 621 ada 2 nolu parselin geldisi olacak olan eski 267 nolu parselin çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,102 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2017 tarih 486 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-05-30
2017-06-29
2017-05-15
482 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Gümüşsu Mahallesi, 389 ada 38 nolu parselde, 18. madde uygulamasının yenilenmesiyle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-21805,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/05/2017 tarih 482 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-05-30
2017-06-29
2017-05-18
554 Sayılı Karar
Serinhisar Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, İlimiz Serinhisar İlçesi, Aşağı Mahallesi (tapuda Kızılhisar Mahallesi), 776 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP:10883,4 ve UİP:1134,18 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2017 tarih 554 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-05-30
2017-06-29
2017-05-18
559 Sayılı Karar
Denizli İli Merkezefendi İlçesi sınırları içinde, tapuda Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 600 ve 601 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,113 ve UİP-886,264 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2017 tarih 559 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-05-31
2017-06-29
2017-05-16
520 Sayılı Karar
Ali İhsan Karaalp ve Nurnisa Karaalp'e ait, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 2386 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,103 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/05/2017 tarih ve 520 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-05-30
2017-06-28
2017-05-15
489 Sayılı Karar
BOZKURT İLÇESİ, BAKLANKUYUCAK MAHALLESİ, 125 ADA 18, 20, 21, 23, 24, 98 NOLU PARSELLER İLE 129 ADA 18 NOLU PARSEL İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
2017-06-20
2017-07-19
2017-06-12
626 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi, Yeni Mahalle, 357 ada 20 nolu parsel ve çevresinde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15962,7 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-3821,12 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/06/2017 tarih 626 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-06-20
2017-07-19
2017-06-12
640 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi I ve III Derece Arkeolojik sit alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP:23447,1 ve UİP:23449,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı İmar planı değişikliği onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
635 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Kaleköy Mahallesi, 115 ada 3 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,105 plan işlem numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2017-06-20
2017-07-19
2017-06-12
630 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine; Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesinde bulunan, 1020 ada 1 nolu parsel, 1021 ada 1 nolu parsel ve 1022 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanlar ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-26906,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih 630 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
622 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, tapunun 27.28.K pafta, 22 ada 3 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 622 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
624 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, tapunun N22b-7b-3a ve N22b-7b-3b paftaları, 731 ada 2 parsel, 738 ada 1 parsel ve 711 ada 2-3 nolu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,24 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih 624 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
621 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan Mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih ve 384 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/06/2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-20
2017-07-19
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi sınırlarında, M20A03D-M22A08D-M22A03D1D-M22A03D4A-M22A03D4D ve M22A08A1B paftalarında,122 ada 2 nolu parsel ile 172 ada 3 nolu parsel ve çevrelerinde hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26890,1 ve UİP-2497,2 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 08/06/2017 tarih ve 6460 sayılı Oluru, doğrultusunda 644 sayılı KHK'nin Ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi ile "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin" 8. maddesine göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-06-20
2017-07-19
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi sınırlarında, M20A03D-M22A08D-M22A03D1D-M22A03D4A-M22A03D4D ve M22A08A1B paftalarında,122 ada 2 nolu parsel ile 172 ada 3 nolu parsel ve çevrelerinde hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26890,1 ve UİP-2497,2 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 08/06/2017 tarih ve 6460 sayılı Oluru, doğrultusunda 644 sayılı KHK'nin Ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi ile "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin" 8. maddesine göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-06-20
2017-07-19
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi sınırlarında, M20A03D-M22A08D-M22A03D1D-M22A03D4A-M22A03D4D ve M22A08A1B paftalarında,122 ada 2 nolu parsel ile 172 ada 3 nolu parsel ve çevrelerinde hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26890,1 ve UİP-2497,2 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 08/06/2017 tarih ve 6460 sayılı Oluru, doğrultusunda 644 sayılı KHK'nin Ek 1/2 ve 13/A maddeleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi ile "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin" 8. maddesine göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
645 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A17C pafta, 228, 232, 239 ve 242 nolu parsellerin de içinde bulunduğu yaklaşık 60 ha alanı kapsayan bölgede, Küçük Sanayi Alanları kurulabilmesi amacıyla hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,117 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 645 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-06-21
2017-07-20
2017-06-12
618 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi, Bozalan Mahallesi, 155 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26800 ve UİP-26801 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 618 sayılı kararıyla onaylanmıştır