İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-16
676 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, 1727 ada, 9 parsele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,146 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-17
721 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi, 15L-I pafta, 1903 ada 4 numaralı parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,125 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih ve 721 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-17
722 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 18K-II pafta, 2248 ada 16 numaralı parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,144 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih ve 722 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-07-26
2018-08-24
2018-07-16
682 Sayılı Karar
Tuğrul Soğuk Hava Deposu Tarım Gıda Hayvancılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Denizli İli, Çivril İlçesi, Çatlar Mahallesi, 67 ada, 81 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10011,11 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/07/2018 tarih ve 682 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-17
713 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, Konakyolu Mevkii, M22A21C1B pafta, 125 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,145 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih 713 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-16
672 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, Yuvalıarmutluk Mevkii, M22A21D2B pafta, 5930 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,147 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/07/2018 tarih 672 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-26
2018-08-27
2018-07-17
715 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1D pafta, 5047 ada, 4 nolu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,126 ve UİP-759,580 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih 715 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-27
2018-08-27
2018-07-18
743 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, İstiklal, Karakurt ve Deliktaş Mahallelerinde, muhtelif parsellerde Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,124 numaralı 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-759,569 numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/05/2018 tarih 573 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2018 tarih 743 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-07-27
2018-08-27
2018-07-17
736 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi Sakarya Mahallesi, 193 ada 20 no.lu parselde Enerji Üretim Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34022 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih 736 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-27
2018-08-27
2018-07-17
738 Sayılı Karar
Ceyhan SALDANLI ve ELSAN Elektrik Gereçleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, tapuda Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 234 ada 4 nolu parsel ile 235 ada, 86-87-88-89 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34021 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/07/2018 tarih ve 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-17
710 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi sınırları içerisinde, 138 ve 161 nolu adaların bulunduğu alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,127 / UİP-759,581 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-17
712 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, M22A16C2A paftada yer alan “Trafo Alanı” değişikliği ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,382 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih 712 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-17
714 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, M22A17D4B pafta, 6656 ada, 1 nolu parselin güneyi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,383 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/07/2018 tarih 714 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-16
690 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, M22A21B3B-3C pafta, 490 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,384 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/07/2018 tarih 690 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-17
709 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-30588,1 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-18
742 Sayılı Karar
Çameli Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Çameli İlçesi, Kolak Mahallesi, Güney Mevkii, N22d15c4 pafta, 235 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-34008 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-17
739 Sayılı Karar
Denizli il sınırları içerisinde yer alan tüm ilçelerin onaylı nazım imar planlarına ilave plan hükmü belirlenmesi ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34031 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükmü Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.07.2018 tarih ve 739 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-07-30
2018-08-28
2018-07-18
745 Sayılı Karar
Pamukkale Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine; Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A20C, M22A20D, M22A25A ve M22A25B numaralı paftalarda, mevcut yerleşim yerinin içerisinde, 18.madde uygulaması görmemiş alan ile 18. madde uygulaması iptal olmuş alanlar ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-25832,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/07/2018 tarih ve 745 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-08-02
2018-08-31
2018-07-16
678 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/12/2017 tarih 1380 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-30194 plan işlem numaralı, Pamukkale İlçesi, Irlıganlı-Eldenizli Mahalle’leri ile ilgili, 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/07/2018 tarih ve 678 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 245 ada 9 nolu parsele ilişkin yapılan itiraz uygun görülerek, tapuda; Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, 245 ada 9 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/07/2018 tarih ve 678 sayılı kararı ile onaylanmıştır.