Denizli İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

İmar planlarına ulaşmak için aşağıdaki haritadan ilçe sınırlarına tıklayınız


 


Çameli Beyağaç Kale Babadağ Merkezefendi Sarayköy Buldan Güney Pamukkale Tavas Serinhisar Honaz Acıpayam Çardak Bozkurt Baklan Çal Bekilli Çivril

 Denizli ili kent bütününde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 7. maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı, "1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı", Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/11/2018 tarihli ve 1078 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilmiş olup, itirazlar ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/02/2019 tarihli ve 124 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
Askı süresinde yapılan itirazlar ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendine göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Askıya çıkış tarihi: 18/03/2019
Askıdan iniş tarihi:  16/04/2019