Encümen

Osman ZOLAN
Başkan
Mustafa ÜNAL
Genel Sekreter
Fazıl ALTINTAŞ
Üye
Ahmet BAKIRTAŞ
Üye
Selma YILDIZ
Üye
Kutret GÜRKAYNAK
Üye
Özay TANRIVERDİ
Üye
Ramazan Değirmenci
Mali Hizmetler D. Bşk.
M. Aytaç TURGUT
Genel Sekreter Yardımcısı
Seval GEBEŞ
İmar ve Şehircilik D. Bşk.
H.İbrahim KAŞLIKÖSE
Emlak ve İstimlak D. Bşk.