Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ömer Faruk ÖZER
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
 


GÖREV TANIMI
a) Basın kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
b) Belediye ve Denizli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke
gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili
daire başkanlıklarına ulaştırmak ve arşivlemek,
c) Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, kamuoyunun
bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel
basın kuruluşlarına iletmek,
ç) Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili daire başkanlıklarından doğru
bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
d) Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını, plan, proje ve belediye hizmetlerinin
anlatıldığı toplantıları organize etmek,
e) Başkanın basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek olan faaliyetlerini organize etmek,
f) Daire Başkanlığı’nın süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak, halka
ulaştırmak ve arşivlenmesini sağlamak,
g) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında
kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
ğ) Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak,
yaptırmak. Bu kapsamda kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, ilan panosu, davetiye, CD vb. tanıtım
araçlarının grafik tasarım, basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak,
h) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde organize etmek,
ı) Belediyenin web sitesindeki haberlerini güncellemek,
i) Halkla ilişkiler ve İletişim Merkezi aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve
önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili birim ya da daire başkanlıklarına ulaştırmak,
çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
j) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda
değerlendirerek ilgili daire başkanlıkları tarafından cevaplandırılmasını sağlamak,
k) BİMER’den gelen başvuruları değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak,
l) Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü ile
eşgüdümlü olarak yürütmek,
m) Genç Denizli projesini yürütmek,
n) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.